საჯარო ინფორმაცია

ხელმძღვანელი პირები

 

 

shercheuli

მაია სიმონიძე

სსიპ განთლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მოადგილე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 2-200-220 (5001)

e-mail: msimonidze@emis.ge