საჯარო ინფორმაცია

ხელმძღვანელი პირები

დიმიტრი ბერიძე

სსიპ განთლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 2-200-220 (5000)

e-mail: d.beridze@emis.ge

 

shercheuli

მაია სიმონიძე

სსიპ განთლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მოადგილე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 2-200-220 (5001)

e-mail: msimonidze@emis.ge

 

დავით ტატიშვილი

სსიპ განთლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მოადგილე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: 2-200-220 (5070)

e-mail: dtatishvili@emis.ge