საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

2019 წლის IV კვარტალი

2019 წლის III კვარტალი

2019 წლის II კვარტალი

2019 წლის I კვარტალი

2018 წლის IV კვარტალი (01.05.2019)

2018 წლის III კვარტალი (24.10.2018)

2018 წლის II კვარტალი (24.07.2018)

2018 წლის I კვარტალი (21.04.2018)

2017 წლის IV კვარტალი (22.01.2018)

2017 წლის III კვარტალი (23.10.2017)

2017 წლის II კვარტალი (20.07.2017)

2017 წლის I კვარტალი (26.04.2017)

2016 წლის IV კვარტალი (20.01.2017)

2016 წლის III კვარტალი (12.10.2016)

2016 წლის II კვარტალი (20.07.2016)

2016 წლის I კვარტალი (20.04.2016)

2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

2015 წლის III კვარტალი (16.10.2015)

2015 წლის II კვარტალი (20.07.2015)

2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

2014 წლის IV კვარტალი (27.01.2015)

2014 წლის III კვარტალი

2014 წლის II კვარტალი

2014 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია 2013 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ