საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის IV კვარტლის ინფორმაცია

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის III კვარტლის ინფორმაცია

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის II კვარტლის ინფორმაცია

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის I კვარტლის ინფორმაცია

2019 წლის IV კვარტალი

2019 წლის III კვარტალი

2019 წლის II კვარტალი

2019 წლის I კვარტალი

2018 წლის IV კვარტალი (01.05.2019)

2018 წლის III კვარტალი (24.10.2018)

2018 წლის II კვარტალი (24.07.2018)

2018 წლის I კვარტალი (21.04.2018)

2017 წლის IV კვარტალი (22.01.2018)

2017 წლის III კვარტალი (23.10.2017)

2017 წლის II კვარტალი (20.07.2017)

2017 წლის I კვარტალი (26.04.2017)

2016 წლის IV კვარტალი (20.01.2017)

2016 წლის III კვარტალი (12.10.2016)

2016 წლის II კვარტალი (20.07.2016)

2016 წლის I კვარტალი (20.04.2016)

2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

2015 წლის III კვარტალი (16.10.2015)

2015 წლის II კვარტალი (20.07.2015)

2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

2014 წლის IV კვარტალი (27.01.2015)

2014 წლის III კვარტალი

2014 წლის II კვარტალი

2014 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია 2013 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ