საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ მე-IV კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სამინისტროს სისტემის ორგანიზაციებიდან აქტივების უსასყიდლოდ მიღება/გადაცემის შესახებ 01/04/2023 – 01/07/2023-მდე

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სამინისტროს სისტემის ორგანიზაციებიდან აქტივების უსასყიდლოდ მიღება/გადაცემის შესახებ 31.03.2023 წ

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ – 2022

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ – 2021

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ – 2020

2019 წლის IV კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება

2019 წლის III კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება

2019 წლის II კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება

2019 წლის I კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება

2018 წლის IV კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება

2018 წლის III კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (24.10.2018)

2018 წლის II კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (24.07.2018)

2018 წლის I კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (21.04.2018)

2017 წლის IV კვარტალი_ უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (31.01.2018)

2017 წლის III კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (23.10.2017)

2017 წლის II კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (21.07.2017)

2017 წლის I კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (26.04.2017)

2016 წლის IV კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (24.01.2017)

2016 წლის III კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (13.10.2016)

2016 წლის II კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (20.07.2016)

2016 წლის I კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (20.04.2016)

2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (21.01.2016)

2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (23.10.2015)

2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (20.07.2015)

2015 წლის I კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (20.04.2015)

2014 წლის IV კვარტალში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონება (30.01.2015)

2014 წლის II კვარტალი – სკოლები და რესურსცენტრები

2013 – წელი -საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2013 – წელი – სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვის საჯარო სკოლა

2013 – წელი – სსიპ სოფელ ტახტისძირის საჯარო სკოლა

2013 – წელი – სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვანის საჯარო სკოლა