საჯარო ინფორმაცია

სახელწიფო შესყიდვის წლიური გეგმა

2023 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)

2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)

2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)

2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)

2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- IV კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- IV კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- III კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- III კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- II კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- II კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- I კვარტლის მონაცემები

2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- I კვარტლის მონაცემები

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- IV კვარტლის მონაცემები (01.05.2019)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- IV კვარტლის მონაცემები (01.05.2019)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- III კვარტლის მონაცემები (24.10.2018)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- III კვარტლის მონაცემები (24.10.2018)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- II კვარტლის მონაცემები (24.07.2018)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- II კვარტლის მონაცემები (24.07.2018)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- I კვარტლის მონაცემები (21.04.2018)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- I კვარტლის მონაცემები (21.04.2018)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- IV კვარტლის მონაცემები (22.01.2018)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- IV კვარტლის მონაცემები (22.01.2018)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- III კვარტლის მონაცემები (23.10.2017)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- III კვარტლის მონაცემები (23.10.2017)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- II კვარტლის მონაცემები (20.07.2017)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- II კვარტლის მონაცემები (20.07.2017)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- I კვარტლის მონაცემები (26.04.2017)

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- I კვარტლის მონაცემები (26.04.2017)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- IV კვარტლის მონაცემები (20.01.2017)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- IV კვარტლის მონაცემები (20.01.2017)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- III კვარტლის მონაცემები (12.10.2016)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- III კვარტლის მონაცემები (12.10.2016)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- II კვარტლის მონაცემები (20.07.2016)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- II კვარტლის მონაცემები (20.07.2016)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- I კვარტლის მონაცემები (20.04.2016)

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- I კვარტლის მონაცემები (20.04.2016)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- IV კვარტლის მონაცემები (21.01.2016)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- IV კვარტლის მონაცემები (21.01.2016)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- III კვარტლის მონაცემები (16.10.2015)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- III კვარტლის მონაცემები (16.10.2015)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- II კვარტლის მონაცემები (20.07.2015)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- II კვარტლის მონაცემები (20.07.2015)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა) – I კვარტლის მონაცემები (20.04.2015)

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი) – I კვარტლის მონაცემები (20.04.2015)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- IV კვარტლის მონაცემები (30.01.2015)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- IV კვარტლის მონაცემები (30.01.2015)

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- III კვარტლის მონაცემები

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- II კვარტლის მონაცემები

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)- I კვარტლის მონაცემები

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა)- I კვარტლის მონაცემები

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი)

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (დაფინანსების წყარო – სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა