საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2023 წლის IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2023 წლის III კვარტალი

ბიუჯეტი – 2022 წლის

ბიუჯეტი – 2021 წლის

ბიუჯეტი – 2020 წლის

ბიუჯეტი – 2019 წლის IV კვარტალი

ბიუჯეტი – 2019 წლის III კვარტალი

ბიუჯეტი – 2019 წლის II კვარტალი

ბიუჯეტი – 2019 წლის I კვარტალი

ბიუჯეტი – 2018 წლის IV კვარტალი

ბიუჯეტი – 2018 წლის III კვარტალი (24.10.2018)

ბიუჯეტი – 2018 წლის II კვარტალი (24.07.2018)

ბიუჯეტი – 2018 წლის I კვარტალი (21.04.2018)

ბიუჯეტი – 2017 წლის IV კვარტალი (31.01.2018)

ბიუჯეტი – 2017 წლის III კვარტალი (23.10.2017)

ბიუჯეტი – 2017 წლის II კვარტალი (21.07.2017)

ბიუჯეტი – 2017 წლის I კვარტალი (26.04.2017)

ბიუჯეტი – 2016 წლის IV კვარტალი (26.04.2017)

ბიუჯეტი – 2016 წლის III კვარტალი (13.10.2016)

ბიუჯეტი – 2016 წლის II კვარტალი (20.07.2016)

ბიუჯეტი – 2016 წლის I კვარტალი (20.04.2016)

ბიუჯეტი – 2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

ბიუჯეტის ცვლილება – 2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

ბიუჯეტის ცვლილება – 2015 წლის III კვარტალი (23.10.2015)

ბიუჯეტი – 2015 წლის III კვარტალი (23.10.2015)

ბიუჯეტი – 2015 წლის II კვარტალი (20.07.2015)

ბიუჯეტი – 2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

ბიუჯეტი – 2014 წლის IVკვარტალი (30.01.2015)

ბიუჯეტი – 2014 წლის III კვარტალი

ბიუჯეტი – 2014 წლის II კვარტალი

ბიუჯეტი – 2014 წლის I კვარტალი

2013 წლის ბიუჯეტი