საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებაზე გაწიული ხარჯების შესახებ

2023 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

2022 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

2021 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

2020 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

2019 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

2018 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

2017 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (31.01.2018)

2016 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (24.01.2017)

2015 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (21.01.2016)

2014 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (30.01.2015)

2013 წლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების ხარჯები