საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 – წლიური საკუთარი სახსრების შესახებ

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 – წლიური ბიუჯეტის შესახებ

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 – წლიური ბიუჯეტის შესახებ

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის III კვარტლის მდგომარეობით (24.10.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის III კვარტლის მდგომარეობით -საკუთარი სახსრები (24.10.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის II კვარტლის მდგომარეობით (24.07.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის II კვარტლის მდგომარეობით – საკუთარი სახსრები (24.07.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის I კვარტლის მდგომარეობით (21.04.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის I კვარტლის მდგომარეობით – საკუთარი სახსრები (21.04.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით (31.01.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით – საკუთარი სახსრები (31.01.2018)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის III კვარტლის მდგომარეობით (23.10.2017)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის III კვარტლის მდგომარეობით – საკუთარი სახსრები (23.10.2017)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის II კვარტლის მდგომარეობით (21.07.2017)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის II კვარტლის მდგომარეობით – საკუთარი სახსრები (21.07.2017)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის I კვარტლის მდგომარეობით (26.04.2017)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით (26.04.2017)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის III კვარტლის მდგომარეობით (13.10.2016)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის II კვარტლის მდგომარეობით (20.07.2016)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით (20.04.2016)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით (21.01.2016)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის III კვარტლის მდგომარეობით (23.10.2015)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის II კვარტლის მდგომარეობით (21.07.2015)

ინფორმაცია საკუთარი შემოსავლების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი (21.07.2015)

ბალანსი 2015 წლის I-II კვარტალი (20.07.2015)

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის I კვარტლის მდგომარეობით (20.04.2015)

ინფორმაცია საკუთარი შემოსავლების შესახებ 2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

ბალანსის ფორმები 2014 წლის IV კვარტალი (30.01.2015)

საბიუჯეტო ანგარიში 2014 წლის III კვარტალი

ბალანსი 2014 წლის I-II-III კვარტალი

ინფორმაცია საკუთარი შემოსავლების შესახებ 2014 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის III კვარტლის მდგომარეობით

ბალანსი 2014 წლის I-II კვარტალი

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის I კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია საკუთარი შემოსავლების შესახებ 2014 წლის I კვარტალი

ანგარიში 2014 წლის I კვარტალი

ბალანსი 2013