საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის IVკვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების II კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების I კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023

2022 გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

2021 გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

2020 გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

2019 წლის IV კვარტალი

2019 წლის III კვარტალი

2019 წლის II კვარტალი

2019 წლის I კვარტალი

2018 წლის IV კვარტალი (01.05.2019)

2018 წლის III კვარტალი (24.10.2018)

2018 წლის II კვარტალი (24.07.2018)

2018 წლის I კვარტალი (21.04.2018)

2017 წლის IV კვარტალი (22.01.2018)

2017 წლის III კვარტალი (23.10.2017)

2017 წლის II კვარტალი (20.07.2017)

2017 წლის I კვარტალი (26.04.2017)

2016 წლის IV კვარტალი (20.01.2017)

2016 წლის III კვარტალი (12.10.2016)

2016 წლის II კვარტალი (20.07.2016)

2016 წლის I კვარტალი (20.04.2016)

2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

2015 წლის III კვარტალი (16.10.2015)

2015 წლის II კვარტალი (20.07.2015)

2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

2014 წლის IV კვარტალი (27.01.2015)

2014 წლის III კვარტალი

2014 წლის II კვარტალი

2014 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია 2013 წელს გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ