საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია ოფიციალური და სამივლინებო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2023 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2023 წლის III კვარტალი

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2023 წლის II კვარტალი

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2023 წლის I კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2022

სამივლინებო ხარჯები – 2021

სამივლინებო ხარჯები – 2020

სამივლინებო ხარჯები – 2019 წლის IV კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2019 წლის III კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2019 წლის II კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2019 წლის I კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2018 წლის IV კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2018 წლის III კვარტალი (24.10.2018)

სამივლინებო ხარჯები – 2018 წლის II კვარტალი (24.07.2018)

სამივლინებო ხარჯები – 2018 წლის I კვარტალი (21.04.2018)

სამივლინებო ხარჯები – 2017 წლის IV კვარტალი (31.01.2018)

სამივლინებო ხარჯები – 2017 წლის III კვარტალი (23.10.2017)

სამივლინებო ხარჯები – 2017 წლის II კვარტალი (24.07.2017)

სამივლინებო ხარჯები – 2017 წლის I კვარტალი (26.04.2017)

სამივლინებო ხარჯები – 2016 წლის IV კვარტალი (24.01.2017)

სამივლინებო ხარჯები – 2016 წლის III კვარტალი (13.10.2016)

სამივლინებო ხარჯები – 2016 წლის II კვარტალი (20.07.2016)

სამივლინებო ხარჯები – 2016 წლის I კვარტალი (20.04.2016)

სამივლინებო ხარჯები – 2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

სამივლინებო ხარჯები – 2015 წლის III კვარტალი (23.10.2015)

სამივლინებო ხარჯები – 2015 წლის II კვარტალი – კორექტირებული (23.10.2015)

სამივლინებო ხარჯები – 2015 წლის II კვარტალი (20.07.2015)

სამივლინებო ხარჯები – 2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

სამივლინებო ხარჯები – 2014 წლის IV კვარტალი (30.01.2015)

სამივლინებო ხარჯები – 2014 წლის III კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2014 წლის II კვარტალი

სამივლინებო ხარჯები – 2014 წლის I კვარტალი

2013 წლის სამივლინებო ხარჯები