საჯარო ინფორმაცია

თანამშრომლები

საკადრო-ინფორმაცია-თანამშრომლები III კვარტალი -2023

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის მეორე კვარტალი

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის პირველი კვარტალი

 2022 წელი (იანვრის მდგომარეობით)

2021 წელი (იანვრის მდგომარეობით)

2020 წელი (იანვრის მდგომარეობით)

2019 წელი I კვარტალი (01.05.2019)

2018 წელი IV კვარტალი (01.05.2019)

2018 წელი III კვარტალი (24.10.2018)

2018 წელი II კვარტალი (24.07.2018)

2018 წელი I კვარტალი (21.04.2018)

2017 წელი IV კვარტალი (24.01.2018)

2017 წელი III კვარტალი (23.10.2017)

2017 წელი II კვარტალი (20.07.2017)

2017 წელი I კვარტალი (26.04.2017)

2016 წელი IV კვარტალი (26.01.2017)

2016 წელი III კვარტალი (12.10.2016)

2016 წელი II კვარტალი (20.07.2016)

2016 წელი I კვარტალი (21.04.2016)

2015 წელი IV კვარტალი (21.01.2016)

2015 წელი III კვარტალი (16.10.2015)

2015 წელი II კვარტალი (20.07.2015)

2015 წელი I კვარტალი (30.04.2015)

2014 წელი IV კვარტალი (30.01.2015)

2014 წელი III კვარტალი

2014 წელი II კვარტალი

2014 წელი I კვარტალი

2013 წელი