საჯარო ინფორმაცია

თანამშრომლები

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის თანამშრომელთა შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის პირველი კვარტალი

 2022 წელი (იანვრის მდგომარეობით)

2021 წელი (იანვრის მდგომარეობით)

2020 წელი (იანვრის მდგომარეობით)

2019 წელი I კვარტალი (01.05.2019)

2018 წელი IV კვარტალი (01.05.2019)

2018 წელი III კვარტალი (24.10.2018)

2018 წელი II კვარტალი (24.07.2018)

2018 წელი I კვარტალი (21.04.2018)

2017 წელი IV კვარტალი (24.01.2018)

2017 წელი III კვარტალი (23.10.2017)

2017 წელი II კვარტალი (20.07.2017)

2017 წელი I კვარტალი (26.04.2017)

2016 წელი IV კვარტალი (26.01.2017)

2016 წელი III კვარტალი (12.10.2016)

2016 წელი II კვარტალი (20.07.2016)

2016 წელი I კვარტალი (21.04.2016)

2015 წელი IV კვარტალი (21.01.2016)

2015 წელი III კვარტალი (16.10.2015)

2015 წელი II კვარტალი (20.07.2015)

2015 წელი I კვარტალი (30.04.2015)

2014 წელი IV კვარტალი (30.01.2015)

2014 წელი III კვარტალი

2014 წელი II კვარტალი

2014 წელი I კვარტალი

2013 წელი