საჯარო ინფორმაცია

ზოგადი სტატისტიკა

2023 წლის IVკვარტლის მანძლზე სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები

2023 წლის მესამე კვარტლის მანძლზე სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები

2023 წლის მეორე კვარტლის მანძლზე სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები

2023 წლის პირველი კვარტლის მანძლზე სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა – 2022

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა – 2021

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა – 2020

2019 წლის IV კვარტალი

2019 წლის II კვარტალი

2019 წლის I კვარტალი

2018 წლის IV კვარტალი (30.04.2019)

2018 წლის III კვარტალი (24.10.2018)

2018 წლის II კვარტალი (24.07.2018)

2018 წლის I კვარტალი (21.04.2018)

2017 წლის IV კვარტალი (22.01.2018)

2017 წლის III კვარტალი (23.10.2017)

2017 წლის II კვარტალი (20.07.2017)

2017 წლის I კვარტალი (26.04.2017)

2016 წლის IV კვარტალი (20.01.2017)

2016 წლის III კვარტალი (12.10.2016)

2016 წლის II კვარტალი (20.07.2016)

2016 წლის I კვარტალი (20.04.2016)

2015 წლის IV კვარტალი (21.01.2016)

2015 წლის III კვარტალი (16.10.2015)

2015 წლის II კვარტალი (20.07.2015)

2015 წლის I კვარტალი (20.04.2015)

2014 წლის IV კვარტალი (27.01.2015)

2014 წლის III კვარტალი

2014 წლის II კვარტალი

2014 წლის I კვარტალი

2013 წელი