საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის იურისტი –

პლატონ ფეიქრიშვილი

ტელ.: 2-200 220 (5043)

E-Mail – info@emis.ge

 

პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის იურისტი

მარიამ ნაცვლიშვილი

ტელ.: 2-200 220 (5077)

E-Mail – info@emis.ge